Internasjonale råvarepriser er nå så høye at nesten alle kraftfôrråvarer har nulltoll. Stiger prisene mer, vil det slå rett inn på regnskapet til kraftfôrprodusentene.

Kilde: Bondebladet