Norsk Kylling på Støren i Midtre Gauldal stenger ned etter et større smitteutbrudd i kommunen.

Kilde: NRK