EU-Parlamentet har vedtatt en resolusjon som anbefaler forbud mot burhold i en rekke produksjoner. Men eventuell ny lovgivning ligger flere år fram i tid.

Kilde: Bondebladet