Hvem vil ta på seg rollen som bondeopprørets politiske spydspiss på Stortinget?

Kilde: Nationen