Bjørn Gimming fra Østfold er valgt til ny leder av Norges Bondelag. Egil Christopher Hoen fra Hokksund og Bodhild Fjelltveit fra Bergen er valgt til første og andre nestleder.

Kilde: Bondebladet