Avtalen med Storbritannia kan auke importen med 528 tonn kjøtt og større mengder grøntvarer og ost. Det skapar reaksjonar i jordbruket.

Kilde (krever innlogging): Nationen