De 1.200 bøndene som sørger for at Norge er selvforsynt med egg og fjørfekjøtt, ble representert i innspillet fra Norsk Fjørfelag. Innslaget til NFL var kl 12:12.

Opptak av høringen: Stortinget.no