I sitt svar på Arne Nævras spørsmål om beregning av bondeinntekt forsvarer Landbruks- og matminister Olaug Bollestad grunnlagsmaterialet i jordbruksoppgjøret. Beregningsmåten har stått seg godt i flere tiår, skriver hun avlutningsvis i svaret.

Kilde: Landbruk24