Etter lang tid med inngripende tiltak, oppheves portforbudet for fjørfe fra og med tirsdag.

Kilde: Nationen