I sin innstilling til årsmøtet i Norges Bondelag går styret inn for at grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene skal endres. De vil at det blir «utreda og foreslått endringer i grunnlagsmaterialet som synliggjør de økonomiske realitetene næringsutøvere i jordbruket står overfor og gir et mest mulig korrekt bilde av jordbrukets kostnader og inntektsutvikling.

Kilde: Landbruk24