Ein ny rapport frå Veterinærinstituttet viser at norske dyr si helse blir stadig betre. Likevel er det knytt risiko til både import av dyr og omlegging til lausdrift for storfe.

Kilde (krever innlogging): Nationen