Det burde være liten tvil om at bøndene i Norge fortjener ei inntektsøkning på minst lik linje med andre arbeidstakere i Norge, og at man må snu dagens jordbrukspolitikk for å sikre fremtidig matsikkerhet og et yrke med rekruttering, skriver Julie Guttormsen (MdG).

Kilde: Jarlsberg Avis