– Det er egentlig ganske trist. De absolutt fleste bøndene i Modum har jobb å gå til, fordi de ikke klarer seg med inntekten fra gårdsbruket, sier Truls Ødegård i Modum Bondelag.

TV-innslag hvor bl.a. styreleder Ingunn er intervjuet: TV-Modum