OPPGJER: Far til Jørund Kvaale Hansen hadde seks kyr. Sjølv har han 60. Det er ikkje nok til å få det til å gå rundt. Bønder over heile landet kom tysdag til Oslo for å demonstrera mot statens tilbod i jordbruksforhandlingane.

Kilde: Vårt Land