Et sosialdemokrati er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd. Nå presser vi bøndene inn i et hjørne med beskjed om å være sin egen lykkes smed, når det i virkeligheten er alle vi andre som skor oss på deres bekostning.

Kilde: Trønderavisa