For at bønder skal nå inntektsveksten staten skisserer må ei rekke vilkår oppfyllast. Utan effektivisering forsvinn to tredelar av inntektsauken.

Kilde (krever innlogging): Nationen