Trass at fjørkrenæringa ikkje har blitt råka av den nye og dødelegare varianten av fugleinfluensa, er bønder i Nordhordland framleis varsame.

Kilde (krever innlogging): Nordhordland