Staten la i dag fram et tilbud på 962 millioner kroner i jordbruksoppgjøret. Økningen finansieres med økte bevilgninger over statsbudsjettet på 490 millioner kroner, og målprisøkninger på 400 millioner kroner.

Kilde: Landbruk24