I disse dager legges det fram tall for årets inntekter i jordbruket. Kyllingkjøtt gir størst inntekt mens lammekjøtt gir lavest. Dette er enda et signal som gir grunn til alvorlig bekymring for rekruttering til grasnæringene. Nå er det på høy tid å stikke fingeren i norsk jord!

Kilde: Forskning.no