Reguleringsvolum, totalproduktivitet og kalkyler. Blir du matt? Dette er jordbruksoppgjøret – bare litt enklere.

Kilde (krever innlogging): Nationen