Diskusjonen handler ofte kun om utslipp av klimagasser fra husdyrproduksjonen, ifølge forskerne.

Kilde: Forskning.no