Ny studie kartlegger holdningene dansker, nordmenn og finner har til en ny trend i matverdenen: kjøtt produsert i en beholder i stedet for på gården.

Kilde: Forskersonen