Vil Senterpartiet prioritere beitekjøt og høgare kornpris – eller kylling og store kraftfôrkjøparar?

Kilde: Nationen