Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) om norsk forbruk og produksjon av kjøt.

Kilde: Regjeringen.no