I det siste har #Bondeopprør21 fokusert på grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene. Landbruk24 prøver her å forklare hvordan Budsjettnemnda beregner inntektene i jordbruket i Totalkalkylen. Alle tall i tabellen er pr . årsverk. (1 845 timer).

Kilde: Landbruk24