I dag legger Budsjettnemnda for jordbruket fram sine tall, de viser en inntektsvekst for bonden på 49 000 kroner (inkludert effekt av jordbruksfradraget 60 000 kr) i 2020. Referansebrukene viser at sau og ammeku ligger dårligst an, mens kombinasjoner med korn og gris eller korn og kylling gjør det best.

Kilde: Landbruk24