Grunnlagstala for årets jordbruksoppgjer viser at inntektene til bøndene har auka med 50.000 kroner på fem år. I år er auken venta å bli på 20.000 kroner.

Kilde (krever innlogging): Nationen