Norsk laks har 60 prosent høgare klimaavtrykk enn kjøtt frå svenske grisar og 2,6 gonger større utslepp enn kylling, ifølgje svensk forskingsrapport.

Kilde (krever innlogging): Nationen