Dødeligheten går ned med erfaring. Nye driftsformer bør ikke blir avskrevet kun fordi de innebærer prøving og feiling i starten, mener Dyrevernalliansen.

Kilde: Forskning.no