Den 23. mars varslet Veterinærinstituttet Mattilsynet om mistanke om fugleinfluensa hos flere villfugler på Østlandet. Flere syke og døde villfugler er den siste tiden observert ved Østensjøvannet i Oslo kommune og ved Holmenskjæret i Asker kommune. Høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) subtype H5N8 ble 24. mars bekrefta hos ei kanadagås og ei knoppsvane fra disse områdene.

Kilde: Veterinærinstituttet