Høyrisiko-området er utvidet til å gjelde hele landet på bakgrunn av anbefalinger fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet Region Nord i forbindelse med vårtrekket av fugler, og smittesituasjonene i våre naboland.

Kilde: Mattilsynet