For å hindre at en ny mer dødelig og smittsom variant av fugleinfluensa sprer seg har Mattilsynet lagt ned portforbud for fjørfe sør for Trøndelag. Nå anbefaler Veterinærinstituttet at portforbudet blir utvidet til å også gjelde Nordland og Troms.

Kilde (krever innlogging): Vesterålen Online (VOL)