Dei siste 50 åra har tre av fire gardsbruk lagt ned drifta, men jordbruksareal i drift held seg stabilt. ifølgje SSB.

Kilde: Hordaland Folkeblad