Viltvakta i Indre Østfold kommune avlivet en kanadagås i Askim 3. mars, etter at en innbygger meldte fra om et individ med atypisk og spesiell atferd. Gåsa ble analysert for fugleinfluensa og var smittet. Det er enn så lenge uvisst om smitten er av en høypatogen type eller ei. Dette er andre tilfellet i Østfold, etter en smittet kanadagås i Sarpsborg tidligere i måneden. Vi kan forvente flere tilfeller nå som trekkfuglene kommer nordover.

Kilde: Indre Østfold kommune