I Veterinærinsituttet sin oppdaterte statusrapport utgitt 10. mars, påpeker de at risikoen for fugleinfluensa øker i Norge. De fleste tilfellene av høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) er foreløpig påvist i Rogaland og Vestland fylke. Smitten er også påvist i Agder, og i mars kom første påvisning på Østlandet (Sarpsborg, Viken). I Norge er smitten kun påvist hos villfugl, mens i Sverige og Danmark har det vært flere utbrudd i kommersielt fjørfehold, noe som får alvorlige konsekvenser. Det er stor fare for at vårtrekket som nå er i gang vil øke smitten blant villfugl, og med det øker risikoen for smitte til kommersielt fjørfehold i Norge.

Kilde: Landbruk24