Landbruksdirektoratet har utredet hvordan endringer i virkemidlene kan øke produksjon og bruk av norske fôrressurser. Vi har anbefalt virkemidler for å øke norskandelen i kraftfôr, produsere mer og bedre grovfôr og øke beitingen.