Det er smålig at REMA så mange år senere prøver å forherlige seg selv med uriktig påstander og ved å rakke ned på mitt livsverk.