Landbruks- og matdepartementet mottok 17. februar utkast til nasjonal dyrehelsestrategi. Utkastet er utarbeidet av Mattilsynet i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Animalia, Nortura, Tine, Veterinærinstituttet, Den norske veterinærforening og Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund.

Kilde: Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund