Det er oppdaget et utbrudd av mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis. Folkehelseinstituttet (FHI) melder om 12 personer har fått påvist smitte med utbruddsbakterien. I tillegg er det 8 mistenkte tilfeller. Tilfellene er geografisk spredd over store deler av Norge, og Mattilsynet bistår FHI i utbruddsoppklaringen.

Kilde: Matportalen