Den som vet hvordan logoer og pølser blir til, bør være veldig redd for matkulturen sin.

Kilde: Nationen