Tilfeller av høypatogen aviær influensa (HPAI) påvises fortsatt i Norge. Det er flest tilfeller fra Rogaland.

Kilde: Bondebladet