Vi får ikke økt selvforsyning og bedre helse ved å ta bort kjøttet.

Kilde: Nationen