De neste tre åra skal Animalia undersøke hvordan miljøberikelser, lys og fôr kan forbedre velferden for avlsdyra i slaktekyllingproduksjonen.

Kilde: Norsk Landbruk