Så langt har kun Tyskland fastsatt en tidsramme for forbud mot avliving av hanekyllinger. Regjeringen vil ikke sette en tidsfrist i Norge.

Kilde (krever innlogging): Nationen