Kjøttproduksjon har bidratt til antibiotikaresistens og kan bidra til pandemier. Smittepresset er fortsatt høyt.

Kilde: Dagens Medisin