I november i fjor vart det første tilfelle av fugleinfluensa oppdaga på vestlandet. Sidan har det komme fleire tilfelle både i Stavanger og Bergens-området. Mattilsynet har sett i verk mange tiltak for å verna om tamme fuglar.

Kilde (krever innlogging): Bømlo-Nytt