DEBATT: Det er kanskje ikke så overraskende at kjøttindustri-eide organisasjoner ønsker å framstille det som at smitterisiko ikke er til stede ved norsk kjøttproduksjon.

Kilde: Forskersonen.no