I 2019 åt vi 80 kilo grønsaker, 53 kilo potet og 20 kilo kylling. I 1989 var tala 60 kilo grønt, 80 kilo potet og 5 kilo kylling. Dagros mjølkar i dag vel 7 000 liter i året, nær 2000 meir enn for ein mannsalder sidan. Overraska?

Kilde: NIBIO