Det er meningsløst å begrunne politiske synspunkter om norsk matproduksjon med feil framstilling av årsaker og virkninger til sykdomsproblemer og naturødeleggelser i tropiske områder.

Kilde: Bondebladet