Med henvisning til utdaterte publikasjoner og kritikk mot et parasittmiddel som for lengst er faset ut av norsk kyllingproduksjon, blir kritikken feilslått. Antibiotika-debatten står seg best uten myter og uriktige påstander.